ساک های تبلیغاتی

ساک های تبلیغاتی به دو صورت دوختنی و پرسی تهیه می شوند، در این ساک ها، دسته آن ها نیز به صورت بندی و پانچی یا دسته موزی است. در مقایسه این دو نوع ساک، ساک های دوختنی با اینکه گرانتر هستند اما با دوام و کیفیت بهتری دارند. همینطور لازم به ذکر است که، دسته های پانچی نیز قیمت مناسب تری از نوع بندی دارد.

تعداد سفارش

حداقل تعداد برای ساکهای سفارشی ۱۰۰۰ عدد میباشد. اما تعداد سفارش از میان رنگهای آماده که معمولا رنگهای اصلی و موجود است، برای چاپ حداقل ۵۰۰ عدد و برای بدون چاپ حداقل ۱۰۰ عدد می باشد.