شرکت هدیه نگین

این شرکت بیش از ۳۰ سال است که فعالیت خود را آغاز نموده است.
در زمینه واردات، چاپ صنعتی،
چاپ تقویم و سر رسید، چاپ انواع کارت های عروسی ،
و چاپ بادکنک.
چاپ بر روی اشانتیون های تبلیغاتی.
و نیز در زمینه واردات و فروش و تهیه و چاپ انواع هدایای تبلیغاتی طی این سالها فعالیت داشته است.
تلاش ما همواره بر رضایت مشتری و ارائه خدمات مفید و صادقانه بوده است.
ما معتقدیم گرانبهاترین سرمایه یک بنگاه تجاری ، مشتریان آن هستند و بنا برهمین آرمان پایه و اساس فعالیتهای خود را بنا نهاده و استوار نموده ایم.

Hediehnegin