ساک تبلیغاتی پارچه ای – نمونه 1

چاپ روی ساک پارچه ای تبلیغاتی دوخته شده، با دسته های پانچی ساخته شده با مواد مرغوب و کیفیت بالا