لیوان تبلیغاتی – نمونه 1

این نوع لیوان کاملا سفید بوده و لوگو و تبلیغ مورد نظر شما بصورت تمام رنگی و یا در قسمتی از آن چاپ میشود.