کلاه تبلیغاتی – نمونه 1

برای سفارش کلاه پارچه ای تبلیغاتی حداقل یکصد عدد سفارش پذیرفته میشود و لوگو یا متن مورد نظر بصورت چاپ و یا گلدوزی در جلوی کلاه اجرا میگردد.